Windykacja bez opłaty wstępnej

Windykacja - ceny

Protector Inkaso windykacja Warszawa - cennik Protector Inkaso to kompetentna, uczciwa oraz skuteczna w działaniu firma windykacyjna, której na pewno nie zależy na naciąganiu klienta na zbędne koszty bez gwarancji sukcesu. Prowadzona windykacja długów nie jest poprzedzana pobieraniem opłaty wstępnej za przyjęcie. Współpraca z klientami opiera się na profesjonalnej obsłudze, pozwalającej budować jeszcze lepsze relacje i utrzymywać pozytywną opinię na rynku. Windykacja z Protector Inkaso to skuteczne odzyskiwanie długów oraz należności bez opłaty wstępnej.

Ceny naszych usług windykacyjnych zależne są przede wszystkim od:
- wielkości dochodzonych kwot,
- okresu przeterminowania należności,
- skali współpracy z danym Klientem,
- sytuacji finansowej dłużnika,

Nasza docelowa oferta cenowa jest przedstawiana Klientowi po zapoznaniu się ze skalą i specyfiką spraw, które mają być przedmiotem windykacji.

Cena za usługę windykacyjną podawana jest jako procent od odzyskanych należności.

Nie pobieramy opłat wstępnych.

Możliwe jest ustalenie z klientem różnych stawek procentowych zależnych od wysokości kwot dochodzonych i innych parametrów lub jednej stawki procentowej od wszystkich prowadzonych spraw.

Standardowa oferta (dotycząca spraw od 5 tys. do 300 tys. i przeterminowania do 1 roku) mieści się w przedziale od 10% do 30 % od odzyskanych należności głównych i odsetek.

Oferta dla powyższych parametrów kwotowych z reguły nie przewiduje żadnych innych opłat, ani kosztów za wyjątkiem przypadku, kiedy sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego - wówczas Klient ponosi pełny koszt postępowania.

Elastyczność oferowanej ceny świadczonych usług sprzyja współpracy i daje możliwości dalszego rozwoju.

Copyright © 1998-2023 Protector Inkaso windykacja Warszawa