Usługi windykacyjne Warszawa - windykacja długów i należności

Usługi windykacyjne

Usługi windykacyjne w wykonaniu Protector Inkaso to skuteczna windykacja długów oraz windykacja należności bez opłaty wstępnej. Firma działa wyłącznie legalnymi metodami oraz gwarantuje krótki czas uzyskiwania sądowego nakazu zapłaty.

Specjalizujemy się w realizacji kompleksowych usług windykacyjnych świadczonych podmiotom gospodarczym.

Usługi windykacyjne w wykonaiu firmy Protector Inkaso z Warszawy Prowadzenie wszelkich usług windykacjnych przez firmę windykacyjną zapewnia odpowiednią formę nacisku na dłużnika oraz w naszym przypadku możliwość skorzystania z sądów, w których można uzyskać tytuł wykonawczy w stosunkowo krótkim czasie.

W szczególności możliwość skorzystania z tej opcji jest wskazana w przypadku, gdy siedziba Zleceniodawcy jak i dłużnika znajduje się np. w Warszawie czy niektórych innych miejscowościach, w których uzyskanie tytułu wykonawczego trwa bardzo długo - przez co maleje prawdopodobieństwo odzyskania należności.

Forma współpracy

Współpraca z naszymi Klientami opiera się na następujących dokumentach:

1. W przypadku, gdy usługa ma być realizowana wyłącznie poprzez negocjacje z dłużnikiem (windykacja przedsądowa) - współpraca opiera się na "Umowie o świadczenie usług windykacyjnych" oraz pełnomocnictwie dla Protector Inkaso.

2. W przypadku, gdy usługa oprócz negocjacji jest realizowana poprzez skierowanie sprawy do sądu i/lub komornika możliwe są dwa warianty:
-  prowadzenia sprawy w imieniu Zleceniodawcy na podstawie "Umowy o świadczenie usług
    windykacyjnych"
oraz pełnomocnictwa dla pełnomocnika prawnego,
-  prowadzenia sprawy w imieniu własnym Zleceniobiorcy na podstawie "Umowy przelewu
    wierzytelności do inkasa"

Naszym Klientom polecamy współpracę w oparciu o "Umowę przelewu wierzytelności do inkasa".

Copyright © 1998-2023 Protector Inkaso windykacja Warszawa